The Personal Reconnection®

Oprindeligt var vi mennesker, via meridianbaner på kroppen, forbundet med det netværk af energilinier og felter, som findes overalt i universet. Meridianerne på kroppen fungerede som kobling til dette netværk af højere frekvenser af lys, kærlighed og information. Med tiden er denne forbindelse gået tabt

The Personal Reconnection® genetablerer forbindelsen til netværket via “nye” axiatonale linier (meridianer). De axiatonale linier genskaber adgang til universet og til det Højere Selv, der ultimativt healer os og evolutionerer vores udvikling. The Personal Reconnection® er anderledes end selve healingen - omend der arbejdes med den samme energifrekvens.

Genetableringen/The Personal Reconnection® opleves af mange som en genfunden samklang med universet, som et skub ind på ens egen livssti og heraf ofte store forandringer i ens liv. Det kan føles som at alting begynder at falde på plads og give dyb mening. For nogle sker forandringerne med ét, for andre over tid. Der sker præcis det, du har brug for skal ske!
©

“Det er en fejl at tro, at grænsen for 
ens egen opfattelsesevne også er grænsen 
for, hvad der kan opfattes”

- C.W. Leadbeater

The Personal Reconnection® består af 2 sessioner der afholdes med max. 2 døgns mellemrum - hver af de 2 sessioner varer ca. 1 time. Du kan vælge at modtage 1-3 Reconnective Healinger® enten før eller gå direkte til din Personlige Reconnection®.  

Reconnective Healing® fører dig hinsides
al teknik, det er en ny tilstand af væren. Du bliver
Den Nye Healing Energi og den bliver dig.
- Og du er for evigt forandret.

- Eric Pearl
   

The Personal Reconnection®
333 (DKK 2.500)

Bestil tid her:

Online

Tel: +45 2030 0032