Hvorfor har jeg brug for Personal Reconnection®

Vi i lever i en 3-dimensionel verden bestående af højde, bredde og dybde. Gennem folk som bla. Albert Einstein er vi blevet klar over tiden, som den fjerde dimension. Vi er allerede godt på vej til den 5. dimension bestående af kærlighed og spiritualitet. 
The Personal Reconnection® frem-skynder skiftet til denne tilstand af væren i kærlighed og spiritualitet. Og dette er kun en spæd start til et ocean af kosmisk viden og til nye dimensioner der kun venter på, at vi bliver klar til at rumme dem.

Vi er alle medlemmer i et kæmpestort 
kosmisk orkester, i hvilket hvert levende instrument
er essentielt for at helheden spilles harmonisk.

- Fra Kinship with all Life (slægtsskab med alt liv) 
af Alen Boone